Author Archive

BUDISTINIS PEIZAŽAS

   BUDISTINIS PEIZAŽAS   Budizmas sakralų žmogaus ir gamtos ryšį tik dar labiau sutvirtina, suteikdamas jam naujų metafizinių reikšmių. Bonas pasaulį regi kaip žmogui ganėtinai nedraugišką išorinį reiškinį, o budizmas mikrokosmą ir makrokosmą suvokia

ŠVENTIEJI, GYVIEJI BUDOS IR ŽMONĖS

ŠVENTIEJI, GYVIEJI BUDOS IR ŽMONĖS   Dabar, žmonijai stovint ties lemtinga XX ir XXI amžių riba, kiekvieną tikriausiai aplanko juodos mintys apie Pasaulio pabaigą. Aš dažnai klausdavau tibetiečių lamų, ką jie galvoja apie –

Atjautos galia

Pyktis ir neapykanta – dvi didžiausios atjautos kliūtys. Šios galingos emocijos geba visiškai užvaldyti protą, bet kartais jas galima sutramdyti. Jeigu mes jų nevaldome, jos be perstojo mus persekios ir neleis pasiekti ramybės, būdingos

Pati įdomiausia kelionė

Vis gilesnis susitikimas su savimi ir su kitais arba Pati įdomiausia kelionė Sulig kiekviena diena vis labiau tikiu, kad kiekvieno iš mūsų gyvenimas yra neišsenkančių galimybių šaltinis. Tikiu,kad kiekviena mūsų išgyventa patirtis, net ir

MEDITACINIS URVAS – DURYS TARP DVIEJŲ TIKROVIŲ

 MEDITACINIS URVAS – DURYS TARP DVIEJŲ TIKROVIŲ Šiandien Tibete medituojančių atsiskyrėlių daug mažiau nei kadaise. Pastaraisiais metais jiems iškilo ir visai nenumatyta kliūtis: kinų valdžios užkrauti mokesčiai. Pirmiausia jogas iš vietos valdžios ar partijos

DALAILAMOS, MONGOLAI IR MANDŽIURAI

 DALAILAMOS, MONGOLAI IR MANDŽIURAI  Canjan Džamcas, žinoma, galėjo susimąstyti apie tai, kada mongolai iš viso pasirodė Tibete, bet negalėjo nežinoti, jog už savo valdžią dalaila-mos, nors ir ne visiškai, tačiau daug kuo turėjo būti

Tibeto Monarchas

Tibeto Monarchas – cenpas Njatris Pirmas legendinis Tibeto monarchas, cenpas Njatris, buvo dangiškosios dievybės (Lha) sūnus ir nusileido iš dangaus šventuoju kalnu — laiptais, jungiančiais dangų su žeme. Žmonių pakviestas, jis atėjo jų valdyti.

KAD MONGOLUS ATVERSČIAU Į MŪSŲ TIKĖJIMĄ, TURIU RENGTIS KAIP MONGOLAS

KAD MONGOLUS ATVERSČIAU Į MŪSŲ TIKĖJIMĄ, TURIU RENGTIS KAIP MONGOLAS Keletą dienų skaitęs „Žydruosius analus“, Canjan Džamcas lyg iš naujo pergyveno daugybę didžios savo krašto praeities epizodų, apie kuriuos ne kartą girdėjo ir skaitė

Kitoks dangus

KAS DEŠIMT LI* — KITOKS DANGUS Tibete — kalnų, upių slėnių ir dykuminių plokščiakalnių krašte — ma­tomi ryškūs gamtovaizdžio ir klimato kontrastai ne tik tarp atskirų jo da­lių, bet ir tarp tos pačios vietovės

Tibeto vienuolių drabužiai

Vyro ar moters įšventinimas (budizme) prasideda nuskutant galvą. Tai simbolizuoja pasaulietinių džiaugsmų atsižadėjimą.* Dharmos drabužiai čiogo taip pat turi daug simbolinių reikšmių. Buda apie juos kalbėjo: „Pasaulietiniai drabužiai daugina mūsų geismus, o vienuoliškas apdaras