Atjautos galia

Pyktis ir neapykanta – dvi didžiausios atjautos kliūtys. Šios galingos emocijos geba visiškai užvaldyti protą, bet kartais jas galima sutramdyti. Jeigu mes jų nevaldome, jos be perstojo mus persekios ir neleis pasiekti ramybės, būdingos mylinčiam žmogui.
Visų pirma pravartu išsiaiškinti, ar pyktis turi kokią nors vertę. Kartais, kai sunkioje padėtyje nuleidžiame rankas, atrodo, kad pyktis suteikia energijos, pasitikėjimo ir ryžto. Kaip tik tada būtina atidžiai išanalizuoti savo dvasinę būseną. Teisybė, pyktis suteikia energijos, tačiau pažvelgus atidžiau paaiškėja, kad jis aklas. Neįmanoma nuspėti, teigiami ar neigiami bus jo padariniai, nes pyktis slopina geriausią smegenų veiklą – mąstymą.
Todėl dar nežinia, ar pykčio energija yra gėris. Ji gali pastūmėti į nepaprastai destruktyvų ir daug nelaimių sukeliantį elgesį. Be to, kai pyktis išauga iki kraštutinumo, jis taip aptemdo protą, kad galima pakenkti ir sau, ir kitam žmogui.
Vis dėlto galima išsiugdyti tokią pat stiprią, tačiau kur kas geriau nei pyktis valdomą energiją, kuri padės varginančiomis aplinkybėmis. Tokia valdoma energija kyla iš at jaučiamos laikysenos ir sykiu iš kantrybe apsišarvavusio proto. Tai labai veiksmingi pykčio priešnuodžiai. Deja, daug žmonių tokias savybes niekina, nes jas laiko silpnumo ženklu. Tačiau aš tvirtinu, kad šie ženklai liudija tikrą Audinę jėgą. Atjauta iš prigimties maloni, taiki ir švelni, bet sykiu labai galinga. Kas lengvai netenka kantrybės, būna nepatikimi ir nepastovūs. Todėl, mano supratimu, pykčio protrūkis – neginčytinas silpnumo ženklas.
Taigi, iškilus kokiam nors sunkumui, stenkitės išlikti nuolankus bei nuoširdus ir ieškokite teisingo sprendimo. Be abejo, kai kurie bandys pasinaudoti jūsų laikysena. Jeigu jūsų neprisirišimas paskatino
neteisingą agresiją, būkite tvirtas, bet atjaučiantis. Jeigu būtina savo požiūrį apginti griežtomis priemonėmis, padarykite tai, tačiau be apmaudo ir blogų ketinimų.
Reikia suprasti – net jeigu jūsų priešininkai, atrodo, jums kenkia, galų gale jų destruktyvi veikla atsigręš prieš juos pačius. Kad sutramdytumėte savo impulsyvų ir egoistinį norą keršyti, prisiminkite savo troškimą praktikuoti atjautą ir įsipareigojimą padėti kitiems išvengti kančios, kurią sukelia jų pačių veiksmai. Ramiai apgalvotos priemonės bus veiksmingesnės, tinkamesnės ir galingesnės, o aklos pykčio energijos paskatintas kerštas retai kada pasiekia tikslą.

Dalai Lama