Hitleris ir Šambala

Hitleris ir Šambala

 

Hitleris ir artimiausi jo aplinkos žmonės buvo įtikėję legenda apie Šambalą, šalį, kuri valdo stihijas ir tautas. Tačiau ta Šambala esanti anaiptol ne šviesos ir išminties karalystė,o juodųjų gaivalų Višpatija, blogio ir tamsos imperija. Hitlerį buvo užvaldžiusi idėja, jog sudarius sandorius su Šambalos vadovais ir aukojant jiems kruvinas žmoniu aukas galima ne tik nusipelnyti tamsos Viešpačių prielankumą, bet ir  užkariauti visą pasaulį.

Galima tvirtinti, kad Vokietijoje iš tikrųjų tikėjo kita “civilizacija”, labai besiskirianti nuo krikščioniškosios. Tai buvo savotiška stabmeldystė, kurioje pseudomokslinė “šiuolaikiška” terminologija organiškai susiliejo su viduramžių tikėjimais Slapta “Anenerbės” draugija, priklausanti SS ir studijavusi Tibeto magiją, valdė  daugiau, nei  – 50 mokslinių institutų. Galiausiai naciams rezultatų nedavė ir ypatingojo ypatingųjų “ariškų” bičių medaus ieškojimas Tibete, ir burtininkų bandymai pagreitinti superginklo, galinčio nugalėti pasaulį, sukūrimą

1931 metais Hitlerio asmeniniu astrologu-magu ir dvasiniu patarėju tapo vokiškai kalbančiose šalyse pagarsėjęs buvęs Vienos cirko artistas, “fakyras ir ugnies rijikas” Erikas Janas Hanusenas (tikrasis vardas – Heršas Šteinšneideris). Berlyne jis pasirodydavo kaip telepatas ir pranašautojas, didžiuliu tiražu (150 tūkstančių egzempliorių) leido astrologinį savaitraštį. Būtent jo puslapiuose Hanusenas Hitleriui ir jo šalininkams pranašavo atėjimą į valdžią. Po tokių “pranašysčių” Hanusenas greitai kilo karjeros laiptais: įstojo į šturmuotojų gretas, vienas universitetas jam suteikė okultinių mokslų profesoriaus vardą, pradėjo statyti “okultizmo rūmus”, užmezgė naudingas pažintis aukščiausiuose nacių partijos sluoksniuose, pradėjo daryti įtaką fiureriui. Tačiau aukščiausieji globėjai negalėjo jo apsaugoti nuo artimiausių Hitlerio aplinkos žmonių pavydo. 1933 metų rudenį Hanusenas buvo slapta nužudytas…

Jo, kaip Hitlerio asmeninio mago, vietą užėmė Karlas Kraftas, kuris per karą sudarinėjo Vermachto vadų horoskopus, vertė Nostradamo ketureilius, neva žadančius greitą Vokietijos pergalę. Tačiau Krafto taip pat laukė liūdnas likimas.Povienos astrologinės prognozės, kuri nepatiko generolui Romeliui, Kraftas buvo suimtas ir išsiųstas į koncentracijos stovyklą, kur 1944 metais mirė iš bado.

 

Comments
  1. Moises | Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.