Keturi Budos

Buda Šakjamunis buvo ne pirmasis Buda , aplankęs žemę, o ketvirtasis. Priešistoriniais laikais buvo pasirodęs Buda, vardu Osungas, jis gyveno 20 tūkstančių metų. Prieš jį buvo Serthupas, gyvenęs 40 tūkstančių metų. O pirmasis Buda žemėje pasirodė, kai gyvenimo trukmė buvo 60 tūkstančių metų. Tibetiečiai juokauja, jog Vakarų žmonės labai ribotai suvokia laiką, todėl jie tokie nekantrūs ir nuolatos skuba.

Budistinė kosmogonija teigia, kad pirmapradis Buda, apsoliutus pradas, kurio nesuvokia mūsų kasdieninė sąmonė, buvo, yra ir bus visados transcendentinėje erdvėje, anapus būties ir nebūties dvilypumo.

Parengta pagal J.Ivanauskaitės užrašus